ul. Długosza 24, 91-079 Łódź

e-mail: koziny@uml.lodz.pl

Członkowie Rady Osiedla

Dyżury członków rady osiedla

  • Dyżury członków Rady Osiedla: w poniedziałki, w godz. 17.00-18.00, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
  • Posiedzenia Rady Osiedla: w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
  • Posiedzenia Zarządu Osiedla: w pierwszy poniedziałek miesiąca bezpośrednio po posiedzeniu Rady Osiedla, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
    Jeżeli w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy terminy posiedzeń zostają przesunięte na kolejny dzień roboczy

Uchwały 2024 r.

Uchwały 2023 r.

Uchwały 2022 r.

Uchwały 2021 r.

Uchwały 2020 r.

Uchwały 2019 r.


ARCHIWUM - KADENCJA 2015 - 2019

Uchwały 2019 r.

Uchwały 2018 r.

Uchwały 2017 r.

Uchwały


Metryka strony i historia zmian