Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta wraz z rozbudową i budową skrzyżowań w Łodzi, obejmującą projektowany odcinek drogi krajowej nr 72 od km 0 - 018,50 do km 1+570,00 wraz z pozostałym odcinkiem ul. Szczecińskiej jako projektowanej drogi powiatowej od km 1+570,00 do km 3+398,02 oraz z rozbudową i przebudową innych dróg publicznych – znak sprawy: GPB-II.7820.13.2023.IK


Metryka strony i historia zmian