Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej nr 552 w osi 21 i 553 w osi 22 od Komory Włókniarzy (bez Komory Włókniarzy) do włączenia w linię kolejową nr 15 stacji Łódź Żabieniec – odcinek od km 3+499 do km 5+271 linii 552 oraz odcinek od km 3+495 do km 5+388 linii 553” – Tunel i linia kolejowa w kierunku stacji Łódź Żabieniec, na działkach w obrębach ewidencyjnych B-43, B-44, B-45, P-6 i P-7 w Łodzi – znak sprawy: GPB-II.7840.35.2022.RP


Metryka strony i historia zmian