Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące o zamiarze wydania przez decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, obręb B-32, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/4 o pow. 0,1786 ha oraz przez „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego ww. gruntu wraz z nieodpłatnym nabyciem prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie - znak sprawy: GN-II.752.21.2022.PJ


Metryka strony i historia zmian