Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej nr 550 w osi 17 i nr 551 w osi 18 od Komory Odolanowska (bez Komory Odolanowska) do włączenia w linię kolejową nr 15 stacji Łódź Kaliska - odcinek od km 3+327 do km 5+077 linii 550 oraz odcinek od km 3+324 do km 4+900 linii 551" – Tunel i linia kolejowa w kierunku stacji Łódź Kaliska, na działkach w obrębach ewidencyjnych P-6, P-7, P-8, B-44, B-45 w Łodzi – znak sprawy: GPB-II.7840.34.2022.AK/RP


Metryka strony i historia zmian