Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy”; „Prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy”; „Organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2740/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian