Informacja o ograniczeniach związanych ze składaniem wniosków o dowód osobisty

Uwaga! W czwartek 28 grudnia 2023 roku wystąpią ograniczenia związane ze składaniem wniosków o dowód osobisty.

Z uwagi na przerwę techniczną związaną z wdrożeniem we wszystkich gminach na terytorium RP nowej wersji systemu Rejestru Dowodów Osobistych w dniu 28.12.2023 r. składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Miasta Łodzi będzie możliwe tylko do godziny 11:30.

Jednocześnie nadal będzie możliwe wydawanie wnioskodawcom dowodu osobistego.


Metryka strony i historia zmian