Nabór wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego w zakresie modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Miasta Łodzi

Załącznik
do zarządzenia Nr 2532/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian