Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w lokalach z zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2533/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian