Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez kompleksową opiekę nad dziećmi i rodzinami zastępczymi m.in. w zakresie psychoterapii, terapii zaburzeń neurorozwojowych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2759/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian