Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2679/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian