Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjno - integracyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi" − w lokalu użytkowym należącym do zasobu gminnego Miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2708/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian