Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2564/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian