Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, obowiązująca od 1 listopada 2023 roku


Metryka strony i historia zmian