Rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie” w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego

Rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie” 
w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Informacja o realizacji zadania:

Realizacja zadań wynikających z planu ochrony leśnego rezerwatu przyrody „Polesie
Konstantynowskie” – prace ochronne, hodowlane i pielęgnacyjno-porządkowe.

Rezerwat „Polesie Konstantynowskie” położony jest na terenach dawnej Puszczy Łódzkiej i zajmuje powierzchnię 9,8 ha. Został utworzony z inicjatywy Towarzystwa Przyrodniczego im. Stanisława Staszica w 1930 roku, na mocy uchwały Magistratu Miasta Łodzi. Jest on pierwszym rezerwatem przyrody utworzonym w granicach miasta, należy również do najstarszych rezerwatów w Polsce. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu wielogatunkowego o cechach zespołu naturalnego z udziałem jodły występującej tu na północnej granicy geograficznego zasięgu. Dla powyższego celu w 1964 roku opracowany został pierwszy plan urządzeniowy gospodarstwa rezerwatowego obowiązujący do 1973 r. Kolejny plan urządzeniowy opracowany był na lata 1975-1984, a obecnie obowiązuje Plan Ochrony zawierający wytyczne i wskazania gospodarcze w zakresie postępowania ochronnego na lata 1999-2018. 
W oparciu o wskazania gospodarcze planu ochrony i przeprowadzoną ocenę stanu faktycznego na gruncie, w okresie od 01.03.09 r. do 15.04.09 r. na terenie rezerwatu wykonane zostały prace ochronne, hodowlane i pielęgnacyjno-porządkowe. 
W ramach czynności pielęgnacyjno-porządkowych usunięto wywroty i złomy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, w tym również zawieszone na ogrodzeniu, wycięto podrosty i podszyty wzdłuż ogrodzenia oraz uschnięte drzewa znajdujące się od strony ul. Krzemienieckiej (stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego), poddano cięciom pielęgnacyjnym 45 szt. lip. Natomiast w ramach prac ochronnych i hodowlanych odsłonięto istniejące odnowienia jodłowe i świerkowe ze sztucznego pochodzenia, przeprowadzono Czyszczenia Wczesne i Czyszczenia Późne, wykonano 600 szt. talerzy a następnie posadzono 600 szt. jodły pospolitej w formie kęp i grup nawiązując się i poszerzając już istniejące kępy.

Zadanie pn. „Realizacja zadań wynikających z planu ochrony leśnego rezerwatu przyrody „Polesie Konstantynowskie” – prace ochronne, hodowlane i pielęgnacyjno-porządkowe zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.


Metryka strony i historia zmian