Przetarg na dzierżawę 9 szaletów publicznych i automatycznej toalety publicznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury , Wydział Gospodarki Komunalnej
90–447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
ogłasza przetarg na dzierżawę 9 szaletów publicznych i automatycznej toalety
publicznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szalety publiczne

 1. Rydzowa-Lniana na targowisku
 2. al. G. Palki - Wojska Polskiego
 3. Pl. Barlickiego
 4. Dworzec Kaliski – przejście podziemne
 5. Przybyszewskiego 4
 6. Plac Niepodległości
 7. Rondo Inwalidów – przejście podziemne
 8. Targowa
 9. Al. Schillera

Toaleta automatyczna

 1. ul. A. Struga

 1. Warunki przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/dzierzawa-nieruchomosci/
 1. Oferty należy składać w Punkcie Informacyjno-Kancelaryjnym przy ul. Piotrkowskiej 153 w pokoju nr 220  do dnia 08.12.2020 r. do godz. 12.00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi w dniu 10.12.2020 r. w pokoju nr 120.                                                                                      

 

 

                                                     Z-ca Dyrektora
Wydziału Gospodarki Komunalnej

Małgorzata Ożegalska

Uchwała Nr 3334/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunków oddania w dzierżawę lub użyczenie szaletów komunalnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie


Metryka strony i historia zmian