Zamówienia publiczne wszczęte po 15 marca 2010 r.

,,Świadczenie usługi elektronicznego naboru do placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018." ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Grażyna Gumińska
Data publikacji: 28.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Grażyna Gumińska (2016-12-28)
Utrzymanie na terenie Łodzi obszarów bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie WiFi. ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Dariusz Himstedt
Data publikacji: 28.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Inne informacje:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Dariusz Himstedt (2016-12-28)
"ŁÓDZKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY NA ROK 2017"
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Powyżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Agnieszka Balcerak
Data publikacji: 27.12.2016
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Agnieszka Balcerak (2016-12-27)
"Obsługa nośników BTL należących do Miasta w 2017 r." ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Grażyna Gumińska
Data publikacji: 22.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Grażyna Gumińska (2016-12-22)
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 162 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w ramach projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Etap II - SP nr 162, SP nr 172, ZSE-T-H" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Źrodlo finansowania: Fundusze Unii Europejskiej
Osoba opracowująca informację: Urszula Olszycka
Data publikacji: 22.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Urszula Olszycka (2016-12-22)
Promocja gospodarcza Łodzi w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp.
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Fundusze Unii Europejskiej
Osoba opracowująca informację: Barbara Rudzka
Data publikacji: 22.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Barbara Rudzka (2016-12-22)
Ochrona Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej w Łodzi. DOA-ZP-VIII.271.78.2016
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Elżbieta Maciejewska
Data publikacji: 21.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Elżbieta Maciejewska (2016-12-21)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Dariusz Dulaj
Data publikacji: 20.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:
Informacja o wyborze oferty:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację opracował(a): Dariusz Dulaj (2016-12-20)
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ośrodku przy ul. Częstochowskiej 36 w Łodzi wraz z zabezpieczeniem wykopów (postępowanie o wartości do 30 000 euro)
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Dorota Ciołkowska
Data publikacji: 19.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Dorota Ciołkowska (2016-12-19)
"Dostarczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy EMC VNX5300 wraz z prawem do aktualizacji oprogramowania w 2017 r." ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Grażyna Gumińska
Data publikacji: 19.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Grażyna Gumińska (2016-12-19)
zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla 100 uczestników projektu pn.: "Aktywny krok", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Fundusze Unii Europejskiej
Osoba opracowująca informację: Bożena Bartosińska
Data publikacji: 16.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze oferty:
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Inne informacje:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację opracował(a): Bożena Bartosińska (2016-12-16)
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcącego i XLIV Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi - etap II
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Źrodlo finansowania: Fundusze Unii Europejskiej
Osoba opracowująca informację: Dorota Ciołkowska
Data publikacji: 16.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Dorota Ciołkowska (2016-12-16)
"dostawa gazet codziennych, czasopism, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla UMŁ w 2017 roku"
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Magdalena Bednarek - Sicińska
Data publikacji: 15.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Magdalena Bednarek - Sicińska (2016-12-15)
Dostawa sprzętu komputerowego
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Krzysztof Wawrzyńczyk
Data publikacji: 12.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (2016-12-12)
"Zaprojektowanie i wykonanie materiałów brandingowych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Wystawy EXPO 2022".(zamówienie do 30 000 euro)
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Magdalena Bednarek - Sicińska
Data publikacji: 09.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze oferty:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Magdalena Bednarek - Sicińska (2016-12-09)
ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO którego przedmiotem jest: "Wydruk materiałów informacyjnych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Wystawy EXPO 2022".
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Katarzyna Ślązak
Data publikacji: 09.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:
Informacja o wyborze oferty:
Ogloszenie o informacji dodatkowej:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Katarzyna Ślązak (2016-12-09)
Dostawa dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2017 oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Urszula Olszycka
Data publikacji: 08.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze oferty:
Inne informacje:
Części zalacznikow do SIWZ:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Urszula Olszycka (2016-12-08)
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Łodzi w 2017r.
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Dariusz Himstedt
Data publikacji: 08.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Inne informacje:
Ogloszenie o informacji dodatkowej:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Dariusz Himstedt (2016-12-08)
Zakup druków akcydensowych dla Urzędu Miasta Łodzi w 2017r.
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Dariusz Himstedt
Data publikacji: 08.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Inne informacje:
Ogloszenie o informacji dodatkowej:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Dariusz Himstedt (2016-12-08)
"Obsługa nośników BTL należących do Miasta od podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r."
Numer: -
Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Wartosc zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Usługi
Źrodlo finansowania: Środki własne
Osoba opracowująca informację: Grażyna Gumińska
Data publikacji: 07.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Inne informacje:
Metryka:
Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Informację opracował(a): Grażyna Gumińska (2016-12-07)