Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie i sprzedaż pieczątek automatycznych samotuszujących, stempli gumowych, datowników oraz numeratorów dla Urzędu Miasta Łodzi w 2021 r.". Nr ref.: DOM-OA-I.271.13.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro / do 130 000 zł
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 17.11.2020 13:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe

99 KB

załączniki do zapytania

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty informacja_o_wyborze_Wykonawcy_-_BIP.pdf

2 MB

Inne Informacje otwarcie_ofert.pdf

2 MB

CPV Pieczątki z napisami (30192153-8)
Datowniki (30192150-7)
Numeratory (30192152-1)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian