Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych (analiz i opracowań) dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz nietypowych dokumentacji geodezyjnych dla potrzeb gospodarowania gruntami np. w zakresie użyczeń i dzierżaw. ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.8.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 26.01.2017 14:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2343_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-01-26_1.pdf

187 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 2343_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2017-01-27_1.pdf

200 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2343_siwz_2017-01-26_1.pdf

187 KB

2343_siwz_2017-01-27_2.pdf

200 KB

Części załączników do SIWZ 2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_1.pdf

28 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_2.pdf

43 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_3.doc

74 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_4.pdf

30 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_5.doc

55 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_6.pdf

29 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_7.doc

55 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_8.pdf

907 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_9.pdf

17 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-26_10.pdf

1 MB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-27_11.pdf

33 KB

2343_zalacznik_siwz_2017-01-27_12.doc

86 KB

Zmiana SIWZ 2343_zmiana_siwz_2017-01-27_1.pdf

194 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 2343_zapytania_siwz_2017-02-01_1.pdf

84 KB

Informacja o Wyborze Oferty 2343_wybor_oferty_2017-02-20_1.pdf

90 KB

Inne Informacje 2343_inne_informacje_2017-02-07_1.pdf

46 KB

wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian