Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Kompleksowa organizacja spotkania podsumowującego rok 2018 w biznesie, realizowanego w ramach projektu pn. „ Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.113. 2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 19.11.2018 13:34
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) 113. OIWZ - 19.11.2018

191 KB

Części załączników do OIWZ ZAŁ. 1- 4 do OIWZ - OPZ i wersja edytowana zał. 2,3 i 4.

499 KB

zał. 5 do OIWZ wzór umowy

1 MB

113 zał. 1 OPZ

130 KB

113. ZAŁ. 2 Formularz oferty do edycji

721 KB

113. zał. 3 i 4 oświadczenia do edycji

696 KB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR 30.11

38 KB

Informacja z otwarcia ofert OTWARCIE OFERT 27.11.2018

27 KB

Inne Informacje ZARZADZENIE

8 MB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian