Rejestry i wykazy prowadzone przez Wydział Urbanistyki i Architektury

Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych ustaw.


Oddział Architektoniczno-Budowlany I, II, III, IV, V

 

Oddział Infrastruktury

 

Oddział Urbanistyki I, II, III, IV, V


Metryka strony i historia zmian