Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r.,ponownie rozpoczęła działalność z dniem 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia )


Notatki z prac Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta >>>
Protokoły Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta >>>


2016 (od 6 grudnia 2016 r. do 7 grudnia 2017 r.)


Metryka strony i historia zmian