Protokoły Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1.12.2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 6.12.2016 r. do dnia 7.12.2017)


Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta >>>
Notatki z prac Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta >>>


2016 (od 2016-12-06 do 2017-12-11)


Metryka strony i historia zmian