Doraźna Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży (rozpoczęła działalność w dniu 22 maja 2024 r.)

Skład: 3 radnych.

Przewodniczący: Krzysztof Makowski.

Wiceprzewodnicząca: Ewa Bujnowicz-Zelt.

Członkowie:

  • Piotr Cieplucha.

Sekretarz komisji: Joanna Kaźmierczyk, p. 102 B, tel.: +48 (42) 638-48-00.


Metryka strony i historia zmian