Doraźna Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi (rozpoczęła działalność w dniu 12 kwietnia 2023 r.)

Skład: 7 radnych.

Przewodniczący:

  • Krzysztof Makowski.

Wiceprzewodniczący:

  • Elżbieta Bartczak,
  • Katarzyna Wachowska,
  • Agnieszka Wieteska.

Członkowie:

  • Małgorzata Bartosiak-Sikorzyńska,
  • Ewa Bujnowicz-Zelt,
  • Sebastian Bohuszewicz.

Sekretarz komisji: Joanna Kaźmierczyk, p. 102 B, tel.: +48 (42) 638-48-00.


Metryka strony i historia zmian