Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład: 7 radnych.

Przewodniczący: Kamil Deptuła.

Wiceprzewodniczący:

  • Damian Raczkowski,
  • Kamil Jeziorski.

Członkowie:

  • Ewa Bujnowicz-Zelt,
  • Michał Olejniczak,
  • Robert Pawlak,
  • Sylwester Pawłowski.

Z komisją współdziała: Marcin Gołaszewski.

Sekretarz komisji: Sylwia Woźniak-Taczała, p. 103 B, tel.: +48 (42) 638-42-99.


Metryka strony i historia zmian