Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność w dniu 16 stycznia 2019 r.)

Skład: 4 radnych.

Przewodniczący: Damian Raczkowski.
Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Wieteska. 

Członkowie:

  • Bogusław Hubert,
  • Emilia Susniło-Gruszka.

Z komisją współdziała: Marcin Gołaszewski.

Sekretarz komisji: Monika Olejniczak, p. 249 A, tel.: +48 (42) 638-41-18.


Metryka strony i historia zmian