Doraźna Komisja ds. Projektu Ustawy o Szczególnych Zasadach Przygotowania i Realizacji Inwestycji z Zakresu Budownictwa Mieszkaniowego oraz Rewitalizacji Łodzi (rozpoczęła działalność w dniu 20.11.2019 r., zakończyła działalność w dniu 31.12.2019 r.)

Skład: 11 radnych.

Przewodniczący: Mateusz Walasek.
Wiceprzewodniczący: Maciej Rakowski. 

Członkowie:

  • Tomasz Anielak,
  • Bartłomiej Dyba-Bojarski,
  • Marta Grzeszczyk,
  • Marcin Hencz,
  • Kamil Jeziorski,
  • Tomasz Kacprzak,
  • Robert Pawlak,
  • Damian Raczkowski,
  • Mikołaj Stefanowski.


Sekretarz komisji: Joanna Kaźmierczyk, p. 102 B, tel.: +48 (42) 638-48-00.


Metryka strony i historia zmian