Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi (rozpoczęła działalność w dniu 12 kwietnia 2023 r.)


Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi (rozpoczęła działalność w dniu 13 kwietnia 2022 r., zakończyła działalność w dniu 13 kwietnia 2023 r.)

Doraźna Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi (rozpoczęła działalność w dniu 14 kwietnia 2021 r., zakończyła działalność w dniu 13 kwietnia 2022 r.)


Metryka strony i historia zmian