Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi (rozpoczęła działalność w dniu 13 kwietnia 2022 r.)


Doraźna Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi (rozpoczęła działalność w dniu 14 kwietnia 2021 r., zakończyła działalność w dniu 13 kwietnia 2022 r.)Metryka strony i historia zmian