Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Projektu Ustawy o Szczególnych Zasadach Przygotowania i Realizacji Inwestycji z Zakresu Budownictwa Mieszkaniowego oraz Rewitalizacji Łodzi (zakończyła działalność w dniu 31 grudnia 2019 r.)Metryka strony i historia zmian