Pierwszy Wiceprezydent Adam Pustelnik

Adam Pustelnik
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-48
fax: +48 (42) 638-59-01


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Pustelnik:

    1. nadzoruje sprawy:

  1. urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
  3. współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
  4. wspierania aktywności gospodarczej i obsługi inwestorów,
  5. współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi,
  6. zarządzania majątkiem miasta,
  7. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. f, zarządzenia Nr 1326/2024 Prezydenta Miasta Łodzi,
  8. ochrony praw własności do nieruchomości,
  9. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
  10. geodezji;

    2. nadzoruje pracę Departamentu Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentu Gospodarowania Majątkiem;
    3. współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.


Metryka strony i historia zmian