Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wiceprezydent Adam Wieczorek

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
fax: +48 (42) 638-42-12
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:

    1. sprawy:

  1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  2. osób niepełnosprawnych,
  3. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
  4. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta prowadzących działalność leczniczą,
  5. tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  6. informatyzacji urzędu oraz koordynacji informatyzacji miejskich jednostek organizacyjnych,
  7. zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych,
  8. administrowania budynkami urzędu i ich obsługi techniczno-gospodarczej;

    2. pracę Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (23.11.2018 08:54)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (25.09.2020 09:26)

Ilość odwiedzin: 4622

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
25.09.2020 09:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.09.2020 13:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.02.2020 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.01.2020 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.01.2020 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.01.2020 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 13:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.11.2019 12:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.11.2019 12:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.10.2019 11:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.10.2019 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.01.2019 12:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.12.2018 13:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.11.2018 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.11.2018 08:54 Tomasz Wilk Utworzenie strony