Wiceprezydent Adam Wieczorek

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:

    1. sprawy:

  1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  2. osób z niepełnosprawnościami,
  3. pomocy społecznej, pieczy zastępczej, świadczeń i dodatków wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
  4. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta prowadzących działalność leczniczą,
  5. tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w urzędzie,
  6. informatyzacji urzędu oraz koordynacji informatyzacji miejskich jednostek organizacyjnych,
  7. zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych,
  8. administrowania budynkami urzędu i ich obsługi techniczno-gospodarczej;

    2. pracę Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych.


Metryka strony i historia zmian