Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wiceprezydent Adam Wieczorek

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
fax: +48 (42) 638-42-12
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:

    1. sprawy:

 1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
 2. osób niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
 4. jednostek pomocniczych miasta,
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. konsultacji społecznych,
 7. ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa,
 8. ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy,
 9. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 10. akt stanu cywilnego,
 11. stowarzyszeń i fundacji,
 12. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji;

    2. pracę Departamentu Polityki Społecznej.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (23.11.2018 08:54)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (12.11.2019 12:52)

Ilość odwiedzin: 2081