Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wiceprezydent Adam Wieczorek

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
fax: +48 (42) 638-42-12
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:

    1. sprawy:

  1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  2. osób niepełnosprawnych,
  3. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
  4. jednostek pomocniczych miasta,
  5. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  6. konsultacji społecznych,
  7. ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa,
  8. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji;

    2. pracę Departamentu Polityki Społecznej i Zieleni.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (23.11.2018 08:54)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (11.01.2019 12:51)

Ilość odwiedzin: 1641