Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Wiceprezydent Miasta Łodzi


Wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka nadzoruje:

   1. sprawy:

  1. funkcjonowania urzędu pracy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania,
  2. działalności gospodarczej,
  3. wspierania przedsiębiorczości,
  4. kultury,
  5. edukacji i wychowania,
  6. programowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i oczyszczania miasta,
  7. energetyki miejskiej,
  8. infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji,
  9. ochrony informacji niejawnych;

   2. pracę Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury.


Metryka strony i historia zmian