Wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-27
e-mail: sekretariat.wiceprezydenta@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka nadzoruje:

   1. sprawy:

  1. funkcjonowania urzędu pracy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania,
  2. obsługi działalności gospodarczej,
  3. wspierania przedsiębiorczości,
  4. kultury,
  5. edukacji i wychowania,
  6. programowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i oczyszczania miasta,
  7. infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji,
  8. ochrony informacji niejawnych;

   2. pracę Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury.


Metryka strony i historia zmian