Budżet Miasta
 • Uchwała Nr LXX/2085/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r.
  w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok

 • Uchwała Nr LXX/2086/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050 • I/117/2023 (79 KB)

  Uchwała Nr I/117/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 października 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łódź pożyczki długoterminowej
 • I/107/2023 (79 KB)

  Uchwała Nr I/107/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łódź pożyczki długoterminowej
 • I/101/2023 (95 KB)

  Uchwała Nr I/101/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź
 • I/80/2023 (409 KB)

  Uchwała Nr I/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2022 rok
 • I/38/2023 (80 KB)

  Uchwała Nr I/38/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź
 • I/11/2023 (90 KB)

  Uchwała Nr I/11/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/160/2022 (69 KB)

  Uchwała Nr I/160/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Łodzi na 2023 rok
 • I/159/2022 (105 KB)

  Uchwała Nr I/159/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/128/2022 (75 KB)

  Uchwała nr I/128/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2022 roku
 • I/87/2022 (83 KB)

  Uchwała Nr I/87/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez miasto Łódź pożyczki długoterminowej
 • I/86/2022 (84 KB)

  Uchwała Nr I/86/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/75/2022 (73 KB)

  Uchwała Nr I/75/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Łódź
 • I/44/2022 (101 KB)

  Uchwała Nr I/44/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2021 rok
 • I/21/2022 (97 KB)

  Uchwała Nr I/21/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łodzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi:

Metryka strony i historia zmian