Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Materiały do sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego

  • Zarządzenie Nr 3012/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi

Metryka strony i historia zmian