ul. Długosza 24, 91-079 Łódź

e-mail: koziny@uml.lodz.pl

Członkowie Rady Osiedla

Dyżury członków rady osiedla

  • Dyżury członków Rady Osiedla: w poniedziałki, w godz. 17.00-18.00, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
  • Posiedzenia Rady Osiedla: w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
  • Posiedzenia Zarządu Osiedla: w pierwszy poniedziałek miesiąca bezpośrednio po posiedzeniu Rady Osiedla, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
    Jeżeli w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy terminy posiedzeń zostają przesunięte na kolejny dzień roboczy

UCHWAŁY 2023 r.

UCHWAŁY 2022 R.

UCHWAŁY 2021

UCHWAŁY 2020

Uchwały 2019


ARCHIWUM - KADENCJA 2015 - 2019

Uchwały 2019

Uchwały 2018

Uchwały 2017

Uchwały


Metryka strony i historia zmian