Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r.

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Łodzi

 1. Zarządzenie Nr 736/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 2. Zarządzenia Nr 735/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

II. Warunki udziału w wyborach:

 1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

III. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:

 1. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika

IV. Obwodowe komisje wyborcze

 1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 21 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 2. Informacja o wysokości diet i możliwości zwolnienia od pracy w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 3. Informacja dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

V. Państwowa Komisja Wyborcza


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.03.2019 09:43)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (22.03.2019 12:26)

Informację opracował(a): Witold Fontner (06.03.2019)

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Ilość odwiedzin: 573

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
22.03.2019 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.03.2019 10:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.03.2019 15:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.03.2019 15:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.03.2019 14:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.03.2019 10:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 12:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 12:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 08:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 08:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 08:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 08:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.03.2019 09:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.03.2019 09:43 Tomasz Wilk Utworzenie strony