Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe

Wyniki głosowania i wyniki wyborów >>>

 

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na obszarze Łodzi:
  • Zarządzenie Nr 9188/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  • Zarządzenia Nr 9237/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych w 2018 r.

 2. Wykaz urzędników wyborczych

 3. Geografia wyborcza
  • Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych w 2018 r. w sprawie udzielania informacji o adresie siedziby obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla miejsca zamieszkania
   treść komunikatu >>>

  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2018 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   treść obwieszczenia >>>

  • Uchwała Nr LXIX/1768/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  • Uchwała Nr LXXIV/2024/18  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  • Uchwała Nr LXXIV/2025/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania

  • Uchwała Nr LXXIV/2026/18  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi

  • Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>

  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 sierpnia 2018 r. - wykaz okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Łodzi
   treść obwieszczenia >>>

  • Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczące wykazu okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego
   treść obwieszczenia >>>

  • Uchwała Nr XLVI/857/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Łódzkiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  • Wykaz lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść wykazu >>>

 4. Obwodowe komisje wyborcze
 5. Informacje dla osób niepełnosprawnych


 6. Spisy wyborców
 7. Komunikaty i obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi dotyczący dyżurów członków Komisji w dniach 20-21 października 2018 r.
   treść komunikatu >>>

  • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść informacji >>>

  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi oraz zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi
   treść komunikatu >>>

  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o zmianie w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść komunikatu >>>
  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o zmianie w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść komunikatu >>>

  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść komunikatu >>>

  • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść obwieszczenia >>>

  • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 8. Komunikaty i obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
  • Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego
   treść komunikatu >>>

  • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg) Okręg wyborczy nr 1
   treść obwieszczenia >>>

 9. Warunki udziału w wyborach
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść informacji >>>

  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść informacji >>> 
 10. Informacje Komisarza Wyborczego
  • Informacja z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi I, właściwości terytorialnej, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz o siedzibie i czasie pracy
   treść informacji >>>

  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść postanowienia >>>
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść postanowienia >>>
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść postanowienia >>>

  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść komunikatu >>>

  • Komunikaty Komisarza Wyborczego >>>
 11. Zarządzenia i obwieszczenia Wojewody Łódzkiego
 12. Państwowa Komisja Wyborcza

Wyniki głosowania i wyniki wyborów >>>


Archiwum >>>


Metryka strony i historia zmian