Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe

Wyniki głosowania i wyniki wyborów >>>

 

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na obszarze Łodzi:
  • Zarządzenie Nr 9188/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  • Zarządzenia Nr 9237/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych w 2018 r.

 2. Wykaz urzędników wyborczych

 3. Geografia wyborcza
  • Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych w 2018 r. w sprawie udzielania informacji o adresie siedziby obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla miejsca zamieszkania
   treść komunikatu >>>

  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2018 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   treść obwieszczenia >>>

  • Uchwała Nr LXIX/1768/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  • Uchwała Nr LXXIV/2024/18  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  • Uchwała Nr LXXIV/2025/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania

  • Uchwała Nr LXXIV/2026/18  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi

  • Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>

  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 sierpnia 2018 r. - wykaz okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Łodzi
   treść obwieszczenia >>>

  • Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczące wykazu okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego
   treść obwieszczenia >>>

  • Uchwała Nr XLVI/857/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Łódzkiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  • Wykaz lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść wykazu >>>

 4. Obwodowe komisje wyborcze
 5. Informacje dla osób niepełnosprawnych


 6. Spisy wyborców
 7. Komunikaty i obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi dotyczący dyżurów członków Komisji w dniach 20-21 października 2018 r.
   treść komunikatu >>>

  • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść informacji >>>

  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi oraz zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi
   treść komunikatu >>>

  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o zmianie w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść komunikatu >>>
  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o zmianie w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść komunikatu >>>

  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść komunikatu >>>

  • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść obwieszczenia >>>

  • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 8. Komunikaty i obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
  • Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego
   treść komunikatu >>>

  • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg) Okręg wyborczy nr 1
   treść obwieszczenia >>>

 9. Warunki udziału w wyborach
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść informacji >>>

  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść informacji >>> 
 10. Informacje Komisarza Wyborczego
  • Informacja z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi I, właściwości terytorialnej, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz o siedzibie i czasie pracy
   treść informacji >>>

  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść postanowienia >>>
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść postanowienia >>>
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść postanowienia >>>

  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   treść komunikatu >>>

  • Komunikaty Komisarza Wyborczego >>>
 11. Zarządzenia i obwieszczenia Wojewody Łódzkiego
 12. Państwowa Komisja Wyborcza

Wyniki głosowania i wyniki wyborów >>>


Archiwum >>>


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (27.02.2018 14:06)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.10.2018 10:59)

Informację opracował(a): Tomasz Wilk (27.02.2018)

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Ilość odwiedzin: 40617

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.10.2018 10:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.10.2018 09:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.10.2018 10:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.10.2018 18:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.10.2018 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.10.2018 12:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.10.2018 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.10.2018 11:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.10.2018 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.10.2018 10:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.10.2018 10:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.10.2018 09:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.10.2018 09:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.10.2018 09:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.10.2018 08:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.10.2018 17:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.10.2018 17:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.10.2018 17:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.10.2018 17:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.10.2018 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.10.2018 15:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.10.2018 09:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.10.2018 09:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.10.2018 09:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.10.2018 09:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.10.2018 10:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.10.2018 10:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.10.2018 10:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.10.2018 10:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.10.2018 17:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.10.2018 16:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.10.2018 15:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.10.2018 10:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.10.2018 08:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.10.2018 12:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.10.2018 12:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.10.2018 12:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.10.2018 18:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.10.2018 18:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.10.2018 09:14 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
02.10.2018 09:12 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.10.2018 15:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.10.2018 15:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.09.2018 16:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.09.2018 15:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.09.2018 14:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.09.2018 14:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.09.2018 17:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.09.2018 16:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.09.2018 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.09.2018 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.09.2018 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.09.2018 08:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.09.2018 20:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.09.2018 20:21 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.09.2018 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.09.2018 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.09.2018 10:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.09.2018 09:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.09.2018 09:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.09.2018 09:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.09.2018 15:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2018 15:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2018 12:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.09.2018 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.09.2018 12:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.09.2018 12:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.09.2018 12:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.09.2018 12:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2018 12:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2018 12:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2018 08:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2018 08:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.08.2018 10:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.08.2018 10:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.08.2018 10:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.08.2018 10:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.08.2018 10:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2018 14:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.08.2018 14:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.08.2018 14:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.08.2018 13:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.08.2018 13:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.08.2018 13:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.08.2018 14:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.08.2018 14:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.08.2018 13:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.08.2018 13:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.08.2018 13:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.05.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.05.2018 12:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.05.2018 12:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.05.2018 12:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.05.2018 12:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.05.2018 12:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.05.2018 12:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.05.2018 12:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.04.2018 16:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.04.2018 08:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.04.2018 08:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.04.2018 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2018 16:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2018 16:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2018 16:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.03.2018 13:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.03.2018 09:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.03.2018 09:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.03.2018 09:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.03.2018 09:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.03.2018 08:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 10:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.03.2018 08:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.03.2018 15:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.02.2018 09:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.02.2018 14:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.02.2018 14:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.02.2018 14:06 Tomasz Wilk Utworzenie strony