Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Związek Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Związek Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych

Celem działania ŁSON jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, koordynacja działań ich organizacji, ukierunkowanie i pomoc w tworzeniu warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. W realizacji swoich celów współpracuje z władzami i urzędami administracji państwowej i samorządowej.

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych na terenie Miasta Łodzi prowadzi Dzienny Dom Pobytu dla Młodzieży Niepełnosprawnej, Wypożyczalnię Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego służącego rehabilitacji, Galerię Artystyczną - Piotrkowska 17, świadczy również pracę socjalną, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie towarzyszące w postaci usługi dowozu posiłków dla osób niesamodzielnych objętych usługami społecznymi oraz wsparcie towarzyszące w postaci usługi transportu specjalistycznego (przewozy osób z niepełnosprawnościami).

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane organizacje.

Kontakt:

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych (siedziba)
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 025 (parter) 
tel.: 791-274-352,
e-mail: sejmiklodz@gmail.com
strona: www.facebook.com/sejmiklodz/

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego
93-505 Łódź, ul. Cieszyńska 12
tel.: 607-304-681
e-mail: wypozyczalnia.sejmiklodz@gmail.com 
poniedziałek 9:00 - 15:00;
wtorek 8:00 - 16:00;
środa 9:00 - 16:00;
czwartek 8:00 - 16:00
piątek  9:00 - 15:00.  

Biuro projektu "Łódzkie Centrum Wsparcia"
90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
tel.: 791 274 352
e-mail: sejmiklodz@gmail.com  
poniedziałek - piątek 9:00 - 16:00

Dzienny Dom Pobytu dla Młodzieży Niepełnosprawnej
91-836 Łódź, Aleja Pierwszej Dywizji 16/18
tel.: 791 274 352
e-mail: katarzyna.centrumwsparcia@gmail.com  
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00  

Galeria Artystyczna - Piotrkowska 17
90-406 Łódź, Piotrkowska 17
e-mail: sejmiklodz@gmail.com    

Osoby do kontaktu z Zarządu ŁSON:

  1. Tomasz Musielski - Prezes,
  2. Wojciech Łukaszewicz - Wiceprezes,
  3. Jerzy Płókarz - Wiceprezes,
  4. Beata Tomecka-Nabiałczyk - Wiceprezes,
  5. Karolina Szewc - Sekretarz,
  6. Józef Danuta Majdańska - Skarbnik,
  7. Dariusz Krajewski - Członek Zarządu,
  8. Marta Pawlak - Członek Zarządu

Historia i kierunki działania ŁSON

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi związek stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych - w chwili obecnej skupia ok. 50 organizacji samopomocowych. Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych pod tą nazwą istnieje od 1994 roku, ale jego korzenie sięgają do roku 1993. W tym właśnie roku powstała Łódzka Rada Osób Niepełnosprawnych - jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca interesy niepełnosprawnych (pierwotnie tworzyło ją 8 stowarzyszeń; po roku działania było ich ok. 20). W lipcu 1994 roku Rada przekształciła się w Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który uzyskał osobowość prawną.

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych integruje lokalne środowiska osób niepełnosprawnych, przeciwdziała dyskryminacji tych osób oraz prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w stosunku do członków stowarzyszeń. Sejmik czynnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących życia osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Godna podkreślenia jest ponadto działalność wydawnicza, którą realizuje od lat (również we współpracy z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych).

Działalność Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pomaga środowisku osób niepełnosprawnych w realizacji tworzenia odpowiednich warunków do aktywnego życia społecznego i zawodowego, a władzom miasta zapewnia pełniejszą informację i łatwiejszą pracę na rzecz miasta i społeczeństwa, częścią którego są również osoby niepełnosprawne.


Metryka strony i historia zmian