Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi

ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź
tel.: +48 (42) 256-51-15, +48 (42) 256-51-28, +48 (42) 256-51-83
fax.: +48 (42) 256-51-85
e-mail: mzon@mops.lodz.pl


Od dnia 02.10.2023 r. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi wydłuża godziny obsługi interesantów.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 9:00 - 15.00
wtorek: 9.30 - 16.00
środa, czwartek, piątek: 9.00 - 15.00

Zespół mieści się w budynku dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych
(dostępne są 3 wejścia klatkami schodowymi – 2 z podjazdem dostosowanym dla wózków inwalidzkich oraz wjazd windami na II piętro, pok. nr 1-16).


Mapka sytuacyjna siedziby 
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:


Ważna informacja!

Nowe zasady przedłużenia ważności orzeczeń

Przedłużone orzeczenia tzw. „covidowe” oraz te, które wygasają w okresie od 5 sierpnia 2023 r. do 30 września 2024 r., będą przedłużone. Orzeczenia te zachowają ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Karty parkingowe zachowują ważność również do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna: Ustawa z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768)Metryka strony i historia zmian