Urząd Miasta Łodzi dla Niesłyszących (Tłumacz PJM on-line)

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie zapisy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, nakładające na urzędy obowiązek zapewnienia m.in. możliwości porozumiewania się osobom mającym trwałe lub przejściowe trudności w komunikowaniu się (w tym m.in. osobom niesłyszącym).

Każda osoba niesłysząca może być skutecznie obsłużona w łódzkim magistracie. Urząd Miasta Łodzi we współpracy z firmą MIGAM przygotował usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego. Do korzystania z Usługi niezbędny jest komputer albo pracujący na systemie Android tablet lub smartfon podłączony do sieci internet z przepustowością co najmniej 1 Mbit/s i przeglądarką internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji. Urządzenia mobilne z systemem iOS od dnia 01.05.2020 również powinny zapewniać stabilne korzystanie z Usługi z przeglądarki internetowej Safari oraz Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Dla osób Głuchych Usługa jest bezpłatna. Korzystając ze swojego urządzenia osoba Głucha może ponosić koszty przesyłu danych przez internet. W ramach „Darmowego Panelu” oferowanego przez firmę MIGAM osoby Głuche mogą połączyć się z tłumaczem w dowolnych sprawach swojego życia codziennego (między innymi w sprawach swojego zdrowia, w sprawach urzędowych i innych sprawach natury prywatnej).

Link do strony https://tlumacz.migam.org/miasto_lodz

Warto podkreślić, że UMŁ już od połowy 2010 roku wdrażał w życie udogodnienia dla osób niesłyszących - m.in. publikując na stronie internetowej tłumaczenia tekstów na język migowy.

Wyjaśnień i informacji szczegółowych udziela koordynator projektu - Pani Katarzyna Tręda-Pisera Rzecznik Osób Niepełnosprawnych (tel. +48 (42) 638-45-40 – w godzinach pracy).


Metryka strony i historia zmian