Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności - Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami

Katarzyna Tręda-Pisera - Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami
Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
parter (naprzeciwko portierni),
tel.: +48 (42) 638-45-74, 638-45-40 

Godziny Pracy: 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00-16.00 
wtorek 9.00-17.00 

e-mail: ron@uml.lodz.pl 


Lista najczęściej załatwianych spraw przez Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności - Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami

 • Pomoc w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu ortopedycznego,
 • Interwencje w instytucjach niosących pomoc osobom z niepełnosprawnościami, m.in.: Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Informowanie o programach celowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Działanie w obronie interesów osób z niepełnosprawnościami,
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami,
 • Popieranie pod kątem osób z niepełnosprawnościami działań administracji przy współpracy z urzędami, instytucjami, oraz organizacjami pozarządowymi,
 • Występowanie z inicjatywą i wnioskami oraz wydawanie opinii w sprawach mających znaczenie w życiu osób z niepełnosprawnościami,
 • Informowanie o instytucjach, stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Informowanie o programach rządowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu Łódź,
 • Organizacja imprez integracyjnych,
 • Organizacja sympozjów i konferencji naukowych,
 • Wydawanie „Informatora dla osób z niepełnosprawnościami”,
 • Współpraca z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, który prowadzi wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Udzielanie pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi,
 • Przyjmowanie wniosków o zapewnienie przez Urząd Miasta Łodzi dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej,
 • Przyjmowanie informacji o braku dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej Urzędu Miasta Łodzi.

Tekst łatwy:

Tutaj przyjmuje Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Zachodnia 47, pokój nr 15, naprzeciwko portierni

Rzecznikiem Osób z Niepełnosprawnościami jest

Pani Katarzyna Tręda-Pisera, która przyjmuje klientów codziennie:

Poniedziałki 8 – 16

Wtorki 9 – 17

Środy 8 – 16

Czwartki 8 – 16

Piątki 8 – 16

Z Rzecznikiem jest również możliwy kontakt:

Telefoniczny: tel.: +48 (42) 638-45-74, 638-45-40 

e-mailowy: ron@uml.lodz.pl 


Czym zajmuje się Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami?

 • Pomaga uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
 • Dba aby każda osoba z niepełnosprawnością była dobrze obsłużona przez urzędników
 • Pomaga uzyskać pomoc opiekunki domowej lub asystenta
 • Pomaga znaleźć pracę
 • Informuje o ulgach i uprawnieniach

Metryka strony i historia zmian