Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące ograniczenia sposobu korzystania i udostępnienia nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Wazów (dz. 567/3 obręb G-42), ul. Pstrągowej (dz. 223 obręb B-9), ul. Zakładowej (dz. 83/21 obręb W-37), ul. Rolniczej (dz. nr 464/1 obręb G-28), ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego (dz. 257/41 obręb G-17), ul. Łabędzia (dz. 142/2 obręb B-10), ul. bez nazwy (dz. 168/14 obręb B-37), niezbędnych w celu budowy oraz demontażu infrastruktury elektroenergetycznej


Metryka strony i historia zmian