Ogłoszenia o wywłaszczeniu, ograniczeniu praw do nieruchomości i ustaleniu odszkodowania - archiwum 2021

Metryka strony i historia zmian