Ogłoszenia o wywłaszczeniu, ograniczeniu praw do nieruchomości i ustaleniu odszkodowania - archiwum 2023

Metryka strony i historia zmian