Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Cytrynowej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-24 jako działka nr 313/20, niezbędnej do budowy kablowej linii elektroenergetycznej nN


Metryka strony i historia zmian