Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-17 jako działka nr 201/103, polegającego na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji ogólnospławnej


Metryka strony i historia zmian