Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Papierniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 176/2, 176/1, 71 (obręb W-31)


Metryka strony i historia zmian