Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Waltera-Janke (dz. 37/52 P-36), ul. Bema 60 (dz. 89/10 B-9), ul. Zabawnej (198/5 W-42), ul. Gryfa Pomorskiego (350/53 W-47), ul. Olkuskiej (dz. 103/3 W-10), ul. Beskidzkiej (dz. 204/9 W-6) oraz działki 323/2 G-5 niezbędnych do budowy infrastruktury technicznej


Metryka strony i historia zmian