Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 29.08.2019 r. w turach o godzinach: 900, 1030, 1200, 1330 i 1500 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi odbędzie się egzamin osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

  1. dokumentem tożsamości;
  2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
  3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

wróć do listy

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (23.07.2019 14:16)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (23.07.2019 14:16)

Informację opracował(a): Maciej Bińkowski (23.07.2019)

Źródło: Departament Pracy, Edukacji i Sportu; Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Dzialalności Gospodarczej

Ilość odwiedzin: 231